Cookie Consent

Door op “Accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Technisch beheer

Technisch beheer van gebouw gebonden installaties

Het hebben van een effectieve beheer strategie voor installatietechniek in gebouwen kan inderdaad bijdragen aan het bereiken van organisatiedoelen. Het beheer en onderhoud van technische installaties kunnen een directe invloed hebben op verschillende aspecten, zo als arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, werksfeer en werknemerstevredenheid.

Om een passende onderhouds- en beheerstrategie te ontwikkelen, stelt TIBN een plan van aanpak voor met de volgende stappen:

Inventarisatie van uw wensen en uitgangspunten

TIBN zal met u in gesprek gaan om uw specifieke behoeften en doelstellingen te begrijpen. Dit omvat het identificeren van de gewenste prestatieniveaus, het bepalen van de benodigde onderhoudsactiviteiten en het vaststellen van eventuele budgettaire beperkingen.

Contractimplementatie

Op basis van de inventarisatie zal TIBN een geschikt contract opstellen dat de afspraken en verantwoordelijk heden tussen alle betrokken partijen, zoals uw organisatie en TIBN, duidelijk vastlegt. Dit contract bevat details over de gewenste dienstverlening, de duur van het contract en eventuele andere relevante voorwaarden.

Uitvoering van het beheer

Na de contractimplementatie zal TIBN verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijke beheer en onderhoud van de installatietechniek in uw gebouwen. Dit omvat het plannen en uitvoeren van preventieve onderhoudsactiviteiten, het oplossen van storingen en het bieden van technische ondersteuning wanneer dat nodig is. TIBN zal ervoor zorgen dat de installaties optimaal functioneren en voldoen aan de gestelde prestatieniveaus.

Periodieke rapportage en evaluatie

TIBN zal regelmatig rapporteren over de uitgevoerde activiteiten, de status van de installaties en eventuele afwijkingen of aanbevelingen. Deze rapportages stellen u in staat om de prestaties van de installaties te evalueren en eventuele verbeteringen aan te brengen. Daarnaast zal TIBN samen met u periodieke evaluaties uitvoeren om te beoordelen of de beheerstrategie nog steeds voldoet aan uw behoeften en doelstellingen.

Door deze stappen te volgen, helpt TIBN u bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve beheerstrategie voor de installatietechniek in uw gebouwen, met als doel het optimaliseren van de arbeidsproductiviteit, het verminderen van ziekteverzuim, het bevorderen vaneen goede werksfeer en het vergroten van werknemerstevredenheid.

TIBN biedt de volgende diensten op technisch beheer 

·      Preventief en/of correctief technisch onderhoud;

·      Prestatiecontracten;

·      Systeemgerichte contractbeheersing;

·      Algeheel technisch beheer;

·      Maatcontracten;

·      Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) / Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB);

·      Monitoring / Beheer op afstand;

·      7 x 24-uurs storingsdienst

·      Groot onderhoud;

·      Klein bouwkundig en elektrotechnisch onderhoud

·      Wettelijke aspecten;

·      NEN2767, NEN3140, RGD-BOEI inspecties.

Ons team staat voor u klaar met onze diensten.

Office corridor

Moet uw gebouw verduurzamen?

Wilt u samenwerken met TIBN?
Neem dan contact met ons op.